Welkom bij obs de Optimist

Wat leuk dat je onze website bezoekt!

Wij zijn de openbare basisschool in Hoofddorp-Floriande, de sportieve school waarbij zin in leren centraal staat. 

Een veilige en fijne school

Ieder kind op onze school heeft recht op acceptatie en waardering als individueel mens. Een eerste taak van de school is het realiseren van een plek waar kinderen zich geborgen en veilig voelen. Pas dan kan een kind tot maximale ontplooiing komen.

 

Ons pedagogisch klimaat wordt kernachtig weergegeven door onderstaande uitspraak van Mandela:

Als je iets goeds ziet,

geef dan een compliment.

Als je iets fouts ziet,

bied dan je hulp aan.

Onze school zit in een prachtig gebouw waarin ook een peuterspeelzaal, gymzaal en de 

naschoolse opvang zijn gevestigd! 

 

Onderwijs

Met krachtige instructies en een voorspelbare taakgerichte klassenorganisatie werken wij aan ambitieuze doelen. Het leren maken wij zichtbaar per leerling en ook voor de school, zoals in de score van onze eindtoets, onze uitstroompercentages naar het voortgezet onderwijs en onze tussenresultaten.

In 2016 was onze gemiddelde score van de Eindcito 535,2 (met een landelijk gemiddelde van 534,5). Lees verder… (zie PDF).

 

Kijk rond op onze website of bezoek onze school van binnen!

Een afspraak kunt u maken door te bellen naar 023-5619187 of te mailen naar directie@obsoptimist.nl

 

Sfeerimpressie van onze school 


 • Zin in leren!
  Op de Optimist willen we de kinderen inzicht geven in hun eigen leerprocessen. De leerkracht begeleidt de kinderen om kritisch naar hun eigen werk te kijken. Leerkrachten als coach. De bewustwording van hun eigen kunnen is belangrijk om te leren dat leren leuk is! 
  Lees verder ›
 • Sportiviteit

  Op onze school is het belangrijk dat iedereen meedoet aan en geniet van sportieve activiteiten. Tijdens toernooien wensen we elkaar vooraf een prettige wedstrijd en geven elkaar na afloop een hand. Zo is elke sportactiviteit een win situatie voor alle deelnemers. 

  Lees verder ›
 • Samen
  Een goede samenwerking tussen leerkrachten, kinderen, oudersschoolleiding en bestuur, vormt de basis voor een goed schoolklimaat: een goede school maken we met z’n allen!

  Samenwerken tussen leerlingen bevorderen we door coöperatieve werkvormen te gebruiken. Lees verder ›

Nieuws

Preview foto
Simon en Kwebbel voorstelling voor groep 1 t/m 4
29 nov 2016 - De kinderen van de groepen 1 t/m 4 hebben genoten van een voorstelling van Simon & Kwebbel in de speelzaal van de school. Schoen zetten, cadeautjes vragen, liedjes zingen, alles kwam naar voren in deze voorstelling. Kinderen konden heerlijk reageren en deden volop mee aan alle malle en dwaze dingen die voorbij kwamen.

 

 

 

   

 

 


Het veiligste idee
29 nov 2016 - In een tijd dat we door de gejaagdheid van het bestaan wat lijken te vervreemden van elkaar heeft Massine uit groep 8A een prijs gewonnen met het verbinden van mensen om de veiligheid te vergroten. Een prachtidee dat naadloos aansluit bij onze filosofie: 'De Optimist: iedereen is en mag anders zijn, maar we horen bij elkaar!'

 

Het idee van Massine:
Uit: Hoofddorpse courant van 29 november:

De 11-jarige Massine, leerling van De Optimist uit Hoofddorp, hield een boeiend betoog over het gevoel van veiligheid en hoe je dat kunt verhogen door mensen bij elkaar te brengen. En door de site van de gemeente eenvoudiger te maken, met name het onderdeel 'kadernota veiligheid'. Het leverde hem groot applaus op van de jury en de andere belangstellenden, de go-pro camera, een uitnodiging van een rondleiding door het raadhuis (door de burgemeester) en een uitnodiging van Menes (jongerenorganisatie in Haarlemmermeer). Een uitnodiging waar hij eens goed over na gaat denken, want daarvoor moet je minimaal 12 jaar zijn.

 

Wij zijn supertrots op Massine!

 

 

Door op onderstaande link te klikken is het hele artikel te lezen.

krantenartikel


Preview foto
Zingen verbindt!
16 nov 2016 - Dit schooljaar zijn we gestart met het nog duidelijker plek geven van muziekonderwijs in ons dagelijks lesprogramma. Vanuit de stelling 'zingen verbindt', wordt er veel meer gezongen en op verschillende manieren aandacht besteed aan muziek. Kinderen vinden zingen leuk, het geeft gezelligheid en ontspant. Vanuit de wetenschap dat er verschillende intelligenties zijn, o.a. muzikale intelligentie (Howard Gardner) is het aanspreken van kinderen op die verschillende intelligenties eigenlijk een must! Door structureel muziekonderwijs aan te bieden, borgen we dit principe. De Optimist gebruikt hiervoor de digibord zangmethode: Zangexpress (www.zangexpress.nl) en vakdocenten van Pier K, die naast lesgeven in de klas, ook de leerkrachten coachen in het zelf gaan doen. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door subsidie die de Optimist heeft gekregen vanuit de muziekimpuls, een subsidie die een structureel karakter heeft vanwege het feit dat het een project van 4 jaar betreft. En de kinderen... die vinden het alleen maar leuk en geweldig!

 

Op de foto's muziekdocent Axe aan het werk in groep 1/2B.