Welkom bij obs de Optimist

Wat leuk dat je onze website bezoekt!

Wij zijn de openbare basisschool in Hoofddorp-Floriande, de sportieve school waarbij zin in leren centraal staat.

Een veilige en fijne school

Ieder kind op onze school heeft recht op acceptatie en waardering als individueel mens. Een eerste taak van de school is het realiseren van een plek waar kinderen zich geborgen en veilig voelen. Pas dan kan een kind tot maximale ontplooiing komen.

 

Ons pedagogisch klimaat wordt kernachtig weergegeven door onderstaande uitspraak van Mandela:

Als je iets goeds ziet,

geef dan een compliment.

Als je iets fouts ziet,

bied dan je hulp aan.

Onze school zit in een prachtig gebouw waarin ook een peuterspeelzaal, gymzaal en de 

naschoolse opvang zijn gevestigd! 

 

Onderwijs

Met krachtige instructies en een voorspelbare taakgerichte klassenorganisatie werken wij aan ambitieuze doelen. Het leren maken wij zichtbaar per leerling en ook voor de school, zoals in de score van onze eindtoets, onze uitstroompercentages naar het voortgezet onderwijs en onze tussenresultaten.

 

In 2017 heeft de Optimist de IEP Eindtoets gedaan.

De gemiddelde IEP score van de Optimist in 2017 is: 86,4, omgerekend naar een CITO  

                                                                                       Eindtoetsscore is dat: 541,6.

 

Lees verder… 

(Resultaten van de Eindtoets 2017 en de tussenresultaten in de groepen 3 t/m 8 - zie PDF).

 

Kijk rond op onze website of bezoek onze school van binnen!

Een afspraak kunt u maken door te bellen naar 023-5619187 of te mailen naar directie@obsoptimist.nl

 

Sfeerimpressie van onze school 


 • Zin in leren!
  Op de Optimist willen we de kinderen inzicht geven in hun eigen leerprocessen. De leerkracht begeleidt de kinderen om kritisch naar hun eigen werk te kijken. Leerkrachten als coach. De bewustwording van hun eigen kunnen is belangrijk om te leren dat leren leuk is! 
  Lees verder ›
 • Sportiviteit

  Wij vinden het belangrijk dat iedereen kan meedoen aan en geniet van sportieve activiteiten. Van groep 1 t/m 8 krijgen de kinderen van een vakleerkracht gym. Buitenspelen wordt gestimuleerd door een groot aanbod uit onze spellenbox. Samen plezier beleven aan bewegen!

  Lees verder ›
 • Samen
  Een veilige en fijne school maken we met elkaar! De samenwerking tussen leerlingen, leerkrachten en ouders is daarbij essentieel. Samen zorgen voor een veilig en prettig schoolklimaat waar ieder zichzelf kan en mag zijn en waarin verschillen normaal zijn. Lees verder ›

Nieuws

Preview foto
Project: Op de boerderij
26 mei 2017 - De kleutergroepen werken deze weken rondom het thema 'Op de boerderij'. In de zand- en watertafel op de gang zit stro en bevinden zich allerlei voorwerpen die met de boerderij te maken hebben. In de klas zijn allerlei hoekjes ingericht met activiteiten op de boerderij. Er zijn boekjes in de leeshoek, een tafel met allerlei boerderijdieren, rekenactiviteiten en uiteraard is er een hoek waar men de boer en boerin dagelijks ziet 'spelen'. Een excursie naar de kinderboerderij kon daarbij natuurlijk niet ontbreken!


Preview foto
Fantastische uitslag Eindtoets
12 mei 2017 - Dit schooljaar heeft de Optimist voor het eerst meegedaan aan een nieuwe eindtoets: de IEP Eindtoets. Reden hiervoor was o.a. dat deze eindtoets beter aansluit bij hoe wij lesgeven en dus ook een eerlijker beeld geeft van hoe de kinderen werken en leren en worden voorbereid op het voortgezet onderwijs. De toets is minder talig zodat de uitslag niet nadelig wordt beinvloed door een minder sterke technische leesvaardigheid. Rekenen toetst de rekenvaardigheid en daarbij mag de factor leesvaardigheid geen ondermijnende rol spelen.

 

Als school zijn we ontzettend trots op deze bijzonder hoge uitslag, maar bovenal is het een teamprestatie. Een prachtige school- en teamprestatie, belangrijker nog is dat we eruit hebben gehaald wat erin zit!


Preview foto
Koningsspelen 2017
24 apr 2017 - Op vrijdag 21 april werden de Koningsspelen georganiseerd. Samen met onze vakdocent Gym hadden CIOS studenten een fantastische sportieve ochtend georganiseerd. Voor de CIOS studenten betekende dit hun afstudeeropdracht, voor de kinderen betekende het een geweldige ochtend. Het Koningsweer was weliswaar wat somber maar de kinderen konden zich genoeg warmen aan de vele spelletjes. Er was, naast de CIOS studenten, ook veel hulp van ouders zodat we kunnen terugkijken op een zeer geslaagde ochtend.